สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo & Water Park

ค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา
มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มาใช้บริการเข้าค่ายพักแรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพรรณพืช รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สวนสัตว์จัดไว้รองรับ เช่น กิจกรรมเข้าฐานละลายพฤติกรรม กิจกรรมส่องสัตว์ยามค่ำคืน กิจกรรมเดินป่า และการนำชมสัตว์โดยมีวิทยากรของสวนสัตว์บรรยายให้ความรู้ไปพร้อมกัน

รายละเอียด สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo & Water Park อยู่ ท่ามกลางขุนเขาและโอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา บนพื้นที่ 878 ไร่ ติดแหลมสมิหลา มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ ตัวเมืองสงขลา และทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากทางใต้ของไทย นอกจากนี้ทางสวนสัตว์มีสถานที่ทำละหมาดสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไว้ให้ บริการอีกด้วย
ที่ตั้งของสวนสัตว์
  • 189 ถนนสงขลาจะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • โทร. (074) 336-268 , (074) 336-038 โทรสาร (074) 336-040
  • เวลาทำการ 08.00-18.00 น. ทุกวัน
อัตราค่าเข้าชม (ชาวไทย)
  • ผู้ใหญ่ 50 บาท
  • ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท
  • เด็กเล็ก-ปวช. 10 บาท
  • ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท
  • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี
อัตราค่าเข้าชม (ชาวต่างชาติ)
  • ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
บริการทั่วไป รถไฟเล็ก , ร้านขายของที่ระลึก , ร้านอาหาร
การเดินทาง การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอหาดใหญ่ หรือเข้าอำเภอเมืองไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร
สิ่งที่น่าสนใจ ส่วนจัดแสดงสัตว์เท้ากีบ ประกอบด้วย กวางชนิดต่างๆ เช่น กวางดาว ละมั่ง (ละอง) กวางป่า เก้งแดง เก้งหม้อ กระจง เลียงผา วัวแดง กระทิง และในโซนนี้ได้จัดแสดงสัตว์ที่มีน้ำหนักตัวมากๆ ไว้ด้วย คือ สถานที่จัดแสดงช้าง และสถานที่จัดแสดงฮิปโปโปเตมัส
แสดงสัตว์ปีก ส่วนจัดแสดงสัตว์ปีก
ประกอบด้วยสัตว์ปีกทั้งในและต่างประเทศตระกูลนกแก้ว นกมาคอว์ นกน้ำ นกเงือกไก่ฟ้าและนกสวยงามหลากหลายชนิดที่หาดูได้ยาก สำหรับนกเงือกนั้นในเมืองไทยมีสายพันธุ์อยู่ 13 ชนิด ที่สวนสัตว์สงขลามีจัดแสดงอยู่ 6 ชนิด
ศูนย์เสือ ประกอบด้วย เสือชนิดต่างๆ เช่น เสือโคร่งพันธุ์เบงกอล เสือโคร่งพันธุ์อินโดจีน เสือจากัวร์ดำ เสือดาว เสือลายเมฆ และสัตว์ตระกูลเสืออีกหลายๆ ชนิด ที่หาดูได้ยาก จากศูนย์เสือขึ้นไปประมาณ 100 เมตร เป็นสถานที่จัดแสดงหมี
ประเภทลิง ประกอบด้วย ลิงชิมแพนซี ลิงอุรังอุตัง ลิงไทยชนิดต่างๆ ค่าง ชะนีฯลฯ สถานที่
จัดแสดงสัตว์ตระกูลลิงนี้ได้จัดแสดงสถานที่ไว้ให้มีความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภทและใกล้เคียงกับที่อยู่ของสัตว์ในธรรมชาติมากที่สุด
ส่วนจัดแสดงและขยายพันธุ์สมเสร็จ ตามนโยบายขององค์การสวนสัตว์ ได้ให้สวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีถิ่น กำเนิดในภาคใต้ โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวนของไทยมีทั้งหมด 15 ชนิด ขณะนี้สวนสัตว์สงขลามีสัตว์ป่าสงวนของไทยจำนวน 4 ชนิด ด้วยกัน คือ ละมั่ง (ละอง) เลียงผา เก้งหม้อ และสมเสร็จ
ค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มาใช้บริการเข้าค่ายพักแรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพรรณพืช รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สวนสัตว์จัดไว้รองรับ เช่น กิจกรรมเข้าฐานละลายพฤติกรรม กิจกรรมส่องสัตว์ยามค่ำคืน กิจกรรมเดินป่า และการนำชมสัตว์โดยมีวิทยากรของสวนสัตว์บรรยายให้ความรู้ไปพร้อมกัน
จุดชมวิว ภายในสวนสัตว์สงขลามีจุดชมวิว ประกอบด้วยหอชมวิวซึ่งสร้างเป็นลักษณะหอคอยบนต้นไม้ และศาลาชมวิว มองออกไปทางทะเลเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก ได้ความรู้สึกประทับใจท่ามกลางธรรมชาติ ลองมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวของท่านเอง
เดินทางจากเพ็ชรมีรีสอร์ท รีสอร์ทสงขลา ไปทางถนนสายจะนะ-สงขลา ประมาณ 80 กิโลเมตร