สวนน้ำ – สงขลา

มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสงขลากับสวนน้ำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ เปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=eFwtfbXgk2s’]

นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการไทย เข้มแข็งให้ดำเนินการก่อสร้างสวนน้ำ บริเวณจุดชมวิวเดิม มีพื้นที่กว่า ๙ ไร่ บนภูเขาสูง ภายในสวนสัตว์สงขลา ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ให้บริการนักท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งแล้ว

สวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา ถือว่า เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชาวสงขลาและชาวจังหวัดโซนภาคใต้ที่ทางสวนสัตว์ของเราภาคภูมิใจนับว่า เป็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายต่อกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โดยมี วัตถุประสงค์ หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของประชาชนทุกกลุ่ม

ภายในสวนน้ำได้จัดให้มีส่วนบริการสระน้ำ สำหรับเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ในลักษณะของน้ำหมุนวนที่เลี้ยวลดไปมาตามพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเมืองสงขลา สะพานติณสูลานนท์ เกาะยอ เกาะหนู และเกาะแมว มองเห็นพื้นที่ทอดยาวต่อเนื่องเป็นพื้นเดียวกับทะเลสาบจรดเขาแดง เขาเขียว อำเภอสิงหนคร

สัมผัสกับความอลังการของสระน้ำขนาดใหญ่ พร้อมโลดแล่นบนสไลเดอร์รางคู่สูงกว่า ๗ เมตร เย็นฉ่ำกับน้ำพุ น้ำตก และมุมพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมจุดให้บริการต่าง ๆ ภายในสวนน้ำ ได้แก่ จุดบริการชุดว่ายน้ำ รองเท้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึก มุมถ่ายภาพ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองสวนน้ำในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และมาใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

อัตราค่าเข้าชม สวนสัตว์สงขลา ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๗๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท จ่ายครั้งเดียวเที่ยวได้ทุกกิจกรรม ได้ความรู้ สนุก สุขหรรษา ใกล้บ้านคุณ