สงขลาอะควาเรี่ยม Songkhla Aquarium

  • รอบโชว์มหัศจรรย์สัตว์น้ำเพื่อนรัก วันธรรมดา อังคาร-ศุกร์ 10.45 น. , 12.00 น. , 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น. และ 16.00 น.
  • รอบโชว์มหัศจรรย์สัตว์น้ำเพื่อนรัก วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 น. , 11.30 น. , 12.30 น. , 13.30 น. , 14.30 น. , 15.30 น. และ 16.30 น.
  • สงขลาอควาเรียม เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้น วันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เวลาทำการ วันธรรมดา วันอังคาร-ศุกร์ 09.30 – 16.00 น.
  • วลาทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.074-322787, 074-322899, 088-7881457

ประวัติความเป็นมา
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยเทศบาลนครสงขลา โดยเงินสนับสนุน บริษัทเซฟรอล ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมสนอ่อน (สวนสองทะเล) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปิดอย่างเป็นทางการวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ทั้งด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา เราจะนำคุณสู่โลกใต้ทะเล ชมความยิ่งใหญ่ของปลาหมดทะเล น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ที่ใหญ่และมากที่สุดในประเทศ ฉลามเสือดาวที่แสนเชื่อง และกลุ่มปลาสวยงามตามแนวปะการัง ซึ่งคุณจะสัมผัสกับชีวิตแห่งโลกใต้น้ำที่แท้จริง