เจดีย์สแตนเลส-พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ-ไตรมงคล-หาดใหญ่-สงขลา

IMG_3422

(Thailand Stainless Temple) เจดีย์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาถึงปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน แต่กระนั้นก็ยังมีเจดีย์อีกจำนวนหนึ่งที่สร้างด้วยวัสดุที่แตกต่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ?เจดีย์สเตนเลส? ของเมืองหาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์สเตนเลสองค์แรกของโลก

IMG_3431.jpg

เจดีย์สเตนเลสองค์นี้ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ?พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล? แต่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกกันว่า ?เจดีย์สเตนเลส? หรือ ?วัดสเตนเลส?

เจดีย์สเตนเลสตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา?เจดีย์องค์นี้ชื่อว่าเป็นเจดีย์สเตนเลสองค์แรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 28 ก.พ. 2549 และสร้างแล้วเสร็จใน 160 วัน

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=96IPFm-7fNo’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=OLQSTCv7vz8′] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=jI6EG88gY5Q’]

IMG_3432.jpg

เจดีย์สเตนเลสเป็นการนำสเตนเลสเส้นกลมหลายขนาดจำนวนมาก มารังสรรค์เรียงเชื่อมต่อกันเป็นรูป 3 เหลี่ยมของเจดีย์ เป็นสีเงินแวววาว โดยเฉพาะยามต้องแสงแดดนั้นจะส่องประกายแวววาวเป็นเงางาม

จดีย์สเตนเลสมีการทำส่วนยอดเป็นเส้นวงคล้ายปล้องไฉนและมีฉัตรอยู่บนยอดสูงสุด ขณะที่ด้านล่างมีฐานวงกลมก่ออิฐฉาบปูนทาสีเหลืองทอง มีการเจาะช่องประตูหน้าต่างเป็นวงกลม ให้คนสามารถเดินเข้าไปชมสิ่งที่น่าสนใจภายใน ที่มีการนำสเตนเลสมาจัดแต่งอย่างสวยงาม โดยประตูแต่ละบาน (ช่อง) จะเป็นช่องประตูประจำวันเกิดรวม 8 ช่อง (วันพุธมี 2 ช่อง พุธกลางวัน-กลางคืน) พร้อมมีพระประจำวันเกิดอยู่ข้างในให้สักการบูชา

IMG_3428.jpg

ภายในฐานเจดีย์มีทางเดินเป็นบันไดเวียนสเตนเลสอย่างสวยงามนำสู่ชั้น 2 ซึ่งสามารถขึ้นไปถ่ายรูปดูส่วนที่เป็นโครงสร้างเจดีย์ ดูสิ่งตกแต่งประดับประดาอื่นๆ รวมถึงทำบุญในบาตรสเตนเลสที่มีอยู่ทั่วไป นอกจากนี้บนฐานชั้น 2 ยังมีระเบียงให้ออกไปชมวิวทิวทัศน์ แต่ส่วนใหญ่ทางผู้ดูแลจะปิดล็อกใส่กุญแจไว้

นอกจากเจดีย์แล้ว ที่นี่ยังมีพระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท เจ้าแม่กวนอิม และสิ่งน่าสนใจอื่นๆให้ผู้ที่เข้ามาได้สักการะ สัมผัสชื่นชมกัน โดยในทุกวันที่ 7, 17 และ 27 เวลา 10.20 น. ของทุกเดือน ที่เจดีย์แห่งนี้ได้จัดให้ประชาชนทั่วไปขึ้นมาร่วมทำสังฆทานกัน

IMG_3429.jpg

IMG_3433.jpg

IMG_3434.jpg

IMG_3435.jpg

IMG_3436.jpg

IMG_3437.jpg

IMG_3439.jpg

IMG_3442.jpg

IMG_3443.jpg

IMG_3444.jpg

IMG_3445.jpg

IMG_3446.jpg

IMG_3447.jpg

IMG_3448.jpg

IMG_3450.jpg

IMG_3453.jpg

IMG_3458.jpg

IMG_3459.jpg

IMG_3460.jpg

IMG_3462.jpg

IMG_3463.jpg

IMG_3464.jpg

IMG_3467.jpg

IMG_3468.jpg

IMG_3469.jpg

IMG_3471.jpg

IMG_3472.jpg

IMG_3473.jpgIMG_3474.jpg

IMG_3475.jpg

IMG_3478.jpg

IMG_3480.jpg

IMG_3481.jpg

นี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของเจดีย์สเตนเลสที่แม้จะสร้างด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป แต่ก็มีความงดงาม สมส่วน อีกทั้งยังมีความแปลกใหม่ นับเป็นการผสมผสานงานพุทธศิลป์ งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรรม ให้ออกมาได้อย่างกลมกลืนลงตัวไม่น้อย