พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม – หาดใหญ่

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม (หยกขาว) ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิช บนเส้นทางหาดใหญ่-จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมือง หาดใหญ่ 6 กิโลเมตร มีทางขึ้นเขาทางด้านสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็ถึงศาลเจ้าแม่ กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมทำจากหยกสีขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่เคารพของทั้งคนไทยและชาว ต่างชาติ บนศาลเจ้าแม่กวนอิมสามารถมองทิวทัศน์ของ ตัวเมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงาม

พระโพธิสัตว์กวนอิม นอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามบนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานเหล่าเทพเจ้าในตำนานความเชื่อของชาวจีนที่มีมากที่สุดอีกด้วย

ตำหนัก พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ได้กำหนดจัดสร้างขึ้นบนเขาคอหงส์ อันเป็นสถานที่ที่สูง ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่ดีเลิศ และเป็นทำเลที่หาได้ยากมาก นับเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด และด้วยพระบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าในตำนานความเชื่อของคนทั้งหมด ร่วมด้วยความศรัทธาของประชาชนจำทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลโดย :?bogber


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น