กระเช้าลอยฟ้า – หาดใหญ่

โครงการกระเช้าลอยฟ้า (Hatyai Cable Car) เป็นหนึ่งในนโยบายของ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อสร้างจุดขาย เพิ่มความน่าสนใจ ยกระดับการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=k5EEnLC92aI’]

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าในระยะที่ 1 เส้นทางจากพระพุทธมงคลมหาราช ไปยังศาลาท้าวมหาพรหม ระยะทางรวม 535 เมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคมปี 2554 นี้ และยังมีโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 โดยเริ่มต้นจากบริเวณสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะ (ด้านล่าง) ไปยัง พระโพธิสัตว์กวนอิม และ พระพุทธมงคลมหาราช ระยะทางรวม 200 เมตร ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปในอนาคต

ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอันแปลกใหม่ และสร้างภาพลักษณ์ของนครหาดใหญ่สู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน Hatyai Park โดยการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ Hatyai Ice Dome และบรรยากาศการท่องเที่ยวอันร่มรื่นภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นจุดขายการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของนครหาดใหญ่

อัตราค่าบริการ

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
ชาวต่างชาติ
Tourist?
ผู้ใหญ่ 200 บาท
Adult 200 THB
เด็ก 200 บาท
Child 200 THB

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. 074-219-333 , 089-8666-191 , 089-8666-282

Credit?

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=UT5-4JsrrX8′] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=0Tni1JSXCes’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=8JaB-MRG_CM’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=99MT15iXiZs’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=o2vfztN22Jo’] [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Rg-7rBoe5yY’]