แท็กซี่หาดใหญ่ 081-748-9911

หาดใหญ่ – สนามบิน 250 บาท

 • ตัวเมือง – สนามบิน 250 บาท
 • ม.อ. – สนามบิน 250 บาท
 • บขส – สนามบิน 250 บาท
 • แยกคลองหวะ – สนามบิน 250 บาท
 • Central Festival – สนามบิน 250 บาท (รับหน้าห้าง)
 • ทุ่งรี – สนามบิน 250 บาท
 • คอหงส์ – สนามบิน 250 – 300 บาท
 • บ้านพรุ – สนามบิน 250 – 300 บาท
 • คลองเตย – สนามบิน 250 – 300 บาท
 • คลองแห – สนามบิน 250 – 300 บาท
 • หาดใหญ่ – 3 เขา 700 บาท
 • หาดใหญ่ – 4 เขา 1,000 บาท

สงขลา – สนามบิน 500-600 บาท

 • หาดใหญ่ – สงขลา 500 บาท
 • ห้าแยกเกาะยอ – สนามบิน 500 บาท
 • ม.ทักษิณ – สนามบิน 500 บาท
 • ราชภัฏ – สนามบิน 500 บาท
 • ดาวนายร้อย – สนามบิน 500 บาท
 • ฐานทัพเรือสงขลา – สนามบิน 500 บาท (PTTEP Heliport)
 • สระบัว – สนามบิน 600 บาท
 • ทุ่งหวัง – สนามบิน 600 บาท

ด่านนอก – หาดใหญ่ 700 บาท

 • ด่านนอก – สนามบิน 800 บาท
 • ด่านนอก – สงขลา 1,200 บาท
 • ด่านนอก – เกาะยอ 1,200 บาท

หาดใหญ่ – ตลาดน้ำคลองแห 300 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – สวนสัตว์สงขลา 600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – น้ำตกโตนงาช้าง 900 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – สวนน้ำ 600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – เขาตังกวน 600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – เกาะยอ 500 บาท
หาดใหญ่ – นาหม่อม 400 บาท
หาดใหญ่ – วัดอาจารย์ทอง 400 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – วัดขวด 900 บาท
หาดใหญ่ – วัดนาทวี 1,000 บาท
หาดใหญ่ – วัดท่าท้อน 300 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – วัดเจดีย์สแตนเลส 500 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – ไหว้พระบนเขา 700 บาท ( 3 เขา)
หาดใหญ่ – วัดทรายขาว 1,200 บาท
หาดใหญ่ – วัดอ่างทอง 1,200 บาท
หาดใหญ่ – วัดคงคาเลียบ 500 บาท
หาดใหญ่ – วัดพระโค๊ะ 1,200 บาท
หาดใหญ่ – วัดแม่ชี 700 บาท
หาดใหญ่ – วัดพระธาตุ (นครศรีธรรมราช) 2,500 บาท
หาดใหญ่ – สิงหนคร 600 บาท
หาดใหญ่ – ม่วงงาม 800 บาท
หาดใหญ่ – สทิงพระ 900 บาท
หาดใหญ่ – กระแสสินธุ์ 1,300 บาท
หาดใหญ่ – ระโนด 1,700 บาท
หาดใหญ่ – บ้านพรุ 250 บาท
หาดใหญ่ – ทุ่งลุง 400 บาท
หาดใหญ่ – คลองแงะ 500 บาท
หาดใหญ่ – ปริก 500 บาท
หาดใหญ่ – สะเดา 700 บาท
หาดใหญ่ – ด่านนอก 700 บาท
หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 700 บาท
หาดใหญ่ – ควนมีด 500 บาท
หาดใหญ่ – จะนะ 600 บาท
หาดใหญ่ – นาทวี 1,000 บาท
หาดใหญ่ – เขาน้ำค้าง 1,500 บาท
หาดใหญ่ – สะกอม 1,000 บาท
หาดใหญ่ – เทพา 1,400 บาท
หาดใหญ่ – สะบ้าย้อย 1,500 บาท
หาดใหญ่ – รัตภูมิ 400 บาท
หาดใหญ่ – สตูล 1,200 บาท (ตัวเมือง)
หาดใหญ่ – ละงู 1,700 บาท
หาดใหญ่ – ปากบารา 1,700 บาท (ท่าเรือ)
หาดใหญ่ – ตำมะลัง 1,700 บาท (ท่าเรือ)
หาดใหญ่ – ควนเนียง 500 บาท
หาดใหญ่ – ปากพะยูน 1,200 บาท
หาดใหญ่ – พัทลุง 1,500 บาท
หาดใหญ่ – บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน 1,600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ – ทะเลน้อย 1,700 บาท
หาดใหญ่ – ตรัง 1,800 บาท
หาดใหญ่ – กระบี่ 3,600 บาท
หาดใหญ่ – พังงา 4,500 บาท
หาดใหญ่ – ภูเก็ต 5,500 บาท
หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช 2,500 บาท
หาดใหญ่ – สุราษฏร์ธานี 3,500 บาท
หาดใหญ่ – ชุมพร 6,000 บาท
หาดใหญ่ – ประจวบฯ 7,000 บาท
หาดใหญ่ – กรุงเทพ 9,000 บาท
หาดใหญ่ – ปัตตานี 1,800 บาท (เฉพาะกลางวัน)
หาดใหญ่ – ยะลา 2,000 บาท (เฉพาะกลางวัน)
หาดใหญ่ – นราธิวาส 3,500 บาท (เฉพาะกลางวัน)
หาดใหญ่ – โกลก 4,500 บาท (เฉพาะกลางวัน)

About admin